Comunicat de premsa dels Amics del Rec amb motiu de l’enderrocament de l’adoberia Cal Badia

 

“ENDERROQUEN CAL BADIA, UNA ADOBERIA EMBLEMÀTICA DEL BARRI DEL REC”

Amb motiu de l’enderrocament de l’adoberia de Cal Badia el passat divendres dia 16 de desembre del 2011, us volem fer arribar un seguit de consideracions.

Antecedents

- Any 2010: El POUM i la sol.licitud de suspensió d’enderrocs de les adoberies del Rec.

A la disposició addicional segona del projecte del nou Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM), hi constaven uns edificis del barri del Rec que, segons deia textualment, “en el moment del seu desenvolupament (POUM) es valorarà la seva conservació i la seva inclusió, si és el cas, en el catàleg del Pla Especial de Protecció del Patrimoni”. Entre aquests, hi destacava l’adoberia de Cal Badia, valorant-ne especialment “elements de l’edifici existent, així com el tancament-muralla del costat est i sud de la finca ubicada a la baixada del Carme, entre el carrer del Rec i el riu Anoia”.

El mes de març del 2010 l’Associació “Amics del Rec” va presentar les al.legacions al POUM i es va demanar la suspensió de qualsevol llicència d’enderroc dels edificis esmentats a la Disposició Addicional 2ª.

L’Ajuntament d’Igualada mai va respondre a la nostra petició de suspensió de llicències d’enderroc.

- Octubre 2011: Cap sol.licitud de llicència d’enderroc per Cal Badia

El passat 28 d’octubre del 2011, dos dies després d’observar que a la façana de l’adoberia Cal Badia hi havia penjada una pancarta d’enderroc, contactem l’Ajuntament i ens diuen que no hi ha demanada cap llicència d’enderroc. Ens asseguren que només es tracta de la retirada d’una part d’uralita en mal estat i que, durant aquests treballs, ha cedit una part del forjat.

Presentem una instància davant de l’Ajuntament. L’escrit demana que s’obri un expedient per a avaluar la conveniència de seva protecció i la immediata suspensió de qualsevol llicència d’enderroc.

- Novembre 2011: Reunió amb l’Alcalde i el Regidor d’Urbanisme

Sol.licitem una reunió amb l’Alcalde, Sr. Marc Castells, i el Regidor d’Urbanisme, Sr. Jordi Pont. El dia 15 de novembre del 2011, es produeix aquesta reunió entre l’Ajuntament i els “Amics del Rec”. A la reunió, l’Alcalde ens assegura que no s’enderrocarà Cal Badia i ens encoratja a trobar una solució per aquest espai emblemàtic. “Amics del Rec”, seguint les seves indicacions, accepta estudiar-ho i ens emplacem a parlar-ne en les properes setmanes.

- Desembre 2011: L’enderroc

El divendres dia 16 de desembre, “Amics del Rec” alerta de la presència de grues i excavadores a l’adoberia de Cal Badia que comencen a enderrocar. Els treballs d’enderroc segueixen durant tot el dissabte dia 17.

Davant d’aquesta situació, l’associació “Amics del Rec” volem fer constar que:

1.- Hem demanat la suspensió de llicències d’enderrocament dues vegades: el març de 2010 (de tots els edificis, que va ser ignorada) i el 28 d’octubre de 2011 (concretament sobre aquesta finca, avui enderrocada).

2.- L’adoberia de Cal Badia era un exemple únic d’arquitectura industrial del s. XX, d’enorme interès patrimonial. A més del tractament del totxo, de les seves grans obertures, de les encavallades i les voltes, destacava especialment la seva singular ubicació, davant el riu Anoia, que la convertia en un espai estratègic per a la composició del barri del Rec i pel futur de la ciutat.

3.- L’Ajuntament d’Igualada no va contestar mai l’escrit presentat pels “Amics del Rec” del 28 d’octubre. Hi estava obligat, en un sentit o en un altre. Mai va argumentar un perill que justifiqués l’enderroc immediat.

4.- L’Ajuntament d’Igualada, amb els precedents citats, podia estudiar la vàlua patrimonial de l’edifici, i tenia tots els instruments legals per ordenar-ne la suspensió de la llicència d’enderroc.

5.- Lamentem la passivitat de l’Ajuntament d’Igualada en aquest afer. Creiem que hauria d’haver suspès la llicència d’enderroc, com a mínim de forma temporal, fins tenir un informe patrimonial de l’edifici.

Aquest enderrocament és un fet molt preocupant perquè demostra una manca de sensibilitat envers el patrimoni del barri del Rec. Per això, demanem de nou a l’Ajuntament la immediata suspensió de les llicències d’enderroc de les adoberies del barri amb l’objecte de començar els tràmits del Pla del rec que reguli l’ordenació urbanística, la introducció de nous usos, la dinamització del barri i què garanteixi la protecció del elements patrimonials del Rec.

Associació Amics del Rec

Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Twitter

Una resposta to “Comunicat de premsa dels Amics del Rec amb motiu de l’enderrocament de l’adoberia Cal Badia”

 1. Miquel Saumell Says:

  A veure, jo ni tan sols sóc igualadí tot i que visito Igualada amb regularitat des de fa molts anys. Conec bastant bé la problemàtica del rec. Al marge del valor arquitectònic que pogués tenir aquesta fàbrica, que no el poso gens en dubte:

  1/ El POUM, si no ho tinc mal entès, el van tombar democràticament i ja és història. No cal, per tant, fer-hi referència perquè és quelcom que a dia d’avui no existeix.

  2/ A ningú agrada que es perdi el patrimoni arquitectònic però aquí hi ha un petit inconvenient: mantenir tots aquests edificis, rehabilitar-los, etc. costa uns diners que no he vist mai enlloc que els Amics del Rec ni ningú ens digui qui els ha de posar. Vull suposar que, tal com estan les coses, no es pretén que els posin les administracions públiques. Així doncs, qui ho hauria de pagar tot això, tenint en compte que els limitats recursos públics disponibles es necessiten per altres prioritats socials molt més urgents?

  3/ Amb tota la meva simpatia, permeteu-me que us digui una altra vegada que no he vist mai que els Amics del Rec defensessin els usos industrials actuals d’aquestes adoberies. No he vist mai cap article d’aquesta web defensant les industries que encara hi treballen. A ningú se li escapa que el fet que hi hagi activitat és la millor garantía que l’edifici serà objecte d’un bon manteniment.

  4/ En conseqüència, ni que només fos una vegada m’agradaria llegir un manifest signat pels Amics del Rec defensant amb tota contundència les industries adoberes igualadines. Els museus són molt macos i molt instructius però quan una zona industrial esdevé un espai museístic vol dir que han mort les industries que l’ocupaven.

Respondre