2a Jornada sobre el barri del Rec d’Igualada: Fer ciutat en temps de crisi