Els Amics del Rec es reuneixen amb l’Observatori del Paisatge