Documental “Sota la pell del rec” durant els dies del recstores