Posts Tagged ‘Signatures’

Què puc fer??

Divendres, gener 22nd, 2010

Que pots fer si no t’agrada el POUM que ha presentat l’Ajuntament respecte al rec?

1. Adhereix-te i signa les al·legacions

2. Col·labora econòmicament en les despeses


Al·legacions

1.- El barri del Rec és un conjunt històric i així ha de ser considerat.
El barri adober forma una unitat històrica, antropològica i social. El Poum ha de valorar aquesta zona com un conjunt i reconèixer l’enorme interès que genera dins i fora d’Igualada.

2.- Volem un barri a mida de les persones, no dels cotxes.
El Poum transforma el barri en un eixample de grans avingudes i places sobredimensionades. Volem que es millori la trama viària actual del barri però donant prioritat als vianants, per contribuir a crear una ciutat més humana.

3. – Cal mostrar l’autenticitat del barri.
El Poum esborra la petjada històrica del barri, la seva essència, perquè s’emporta els racons més emblemàtics del Rec. Exigim que es conservi la forma originària del canal del rec i els seus carrers, aragalls, baixades i passatges. Apostem per un model racional basat en la protecció i rehabilitació de façanes industrials i adoberies dels s. XVIII, XIX i primera part del XX.

4. Demanem un llibre d’estil arquitectònic.
El patrimoni del Rec té un valor excepcional i forma un conjunt únic a Catalunya. Qualsevol construcció de nova planta o rehabilitació ha de contemplar un llibre d’estil tal i com es fa a barris similars d’altres ciutats europees.

5.- El barri del Rec és el futur d’Igualada
Darrera la proposta del Poum no hi ha res: dibuixen una gran zona residencial amb carrers amples sense plantejar-se perquè. El nostre model aposta per un barri mixte amb un objectiu clar: el barri del Rec ha de liderar el futur econòmic de la ciutat. És la nostra oportunitat per mostrar una Igualada diferent, amb ambició i amb futur.